Cookieverklaring

Verwerking van de persoonsgegevens

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt privetheorieles gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Verstrekking aan derden is noodzakelijk voor het uitvoeren met de overeenkomsten die wij met u sluiten, het bevorderen van de gerechtvaardigde belangen van privetheorieles en om aan eventuele wettelijke verplichtingen te voldoen die op privetheorieles rust. Met de verwerker, die in de opdracht van privetheorieles uw gegevens verwerkt, hebben wij een verwerkersovereenkomst privetheorieles blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Inzage, corrigeren en verwijderen

Via de klantenservice van privetheorieles kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. privetheorieles zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden van privetheorieles, kunt u eveneens contact opnemen met de klantenservice. Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan onze klantenservice: info@privetheorieles.nl

Contact

privetheorieles neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt passende maatregelen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang en ongewenste openbaring tegen te gaan. Mocht u de indruk krijgen dat uw persoonsgegevens onvoldoende beveiligd zijn of er een aanwijzing is van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@privetheorieles.nl

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.